สวิตช์ที่ซ่อนอยู่ในเครื่องสล็อตตั้งค่าแจ็คพอต

qw.jinnews1.xyz

สิ่งที่ให ้มาพร ้อมกับเครื่อง..................8 ... เท่านั้นในการติดตั้งโปรเจคเตอร์และตรวจ ... (IR) จะอยู่ที่ ด ้านหน้าและด ้านหลังของโปรเจคเตอร◌์.

ถังลดลงหรือกล่องแบบหล่นเป็นภาชนะที่ตั้งอยู่ในฐานของเครื่องสล็อตที่เหรียญส่วน ... จอดและเครื่องอาจเสนอรางวัลหรือแจ็คพอตที่เพิ่มขึ้นขึ้นอยู่กับจำนวนที่ดินนั้น ...