8 32 สกรูเกลียวปล่อยบวกหยุด slotted

qw.jinnews1.xyz